ffmpeg + codecs per a Mac OS X 10.6

Objectiu:

L’objectiu d’aquesta entrada és facilitar la compilació i execució del conversor d’audio i vídeo ffmpeg amb els complements libx264 i libfaac (entre d’altres). Aquest tutorial està copiat de diverses fonts d’Internet que he recollit i resumeixo aquí, sobretot, per recordar-ho en un futur.

Instal·lacions prèvies:

Algunes de les llibreries que instal·larem a continuació requereixen de yasm per a compilar. A continuació instal·lem aquest programari.

$ curl -#LO http://www.tortall.net/projects/yasm/releases/yasm-1.1.0.tar.gz
$ tar zxf yasm-1.1.0.tar.gz
$ cd yasm-1.1.0
$ ./configure
$ make && sudo make install
$ cd ..

Continua llegint

Compilar Minicom 2.5 per a Mac OS X 10.6

Objectiu:

La nova versió del sistema operatiu Mac OS X, la Lion (10.7), abandonarà l’emulador Rosetta, pel que el programa ZTerm d’emulació de terminal ja no es podrà executar. Necessitem, doncs, una alternativa.

D’alternatives n’hi ha vàries, però minicom és fàcil d’utilitzar en comparació amb altres aplicacions com ara Kermit, tip o cu. Totes serien igual de vàlides, però.

Així doncs, explicarem com obtenir i compilar minicom si no desitgem instal·lar els Darwin Ports o Fink.

Continua llegint

Accés imap a bústies compartides d’Exchange

Objectiu:

Abans que ningú s’espanti per la inclusió de la paraula Exchange al títol d’aquesta entrada deixeu-me explicar quina és la situació.

El problema es troba quan un administrador, o un usuari qualsevol amb permisos sobre una bústia compartida, desitja accedir a la bústia d’un altre usuari utilitzant el protocol IMAP sense haver de canviar-li la contrasenya o fer alguna peripècia similar. En el cas que aquí es proposa la problemàtica apareix en el moment de migrar tot un seguit de bústies a un nou servei de correu, aquest sí, de lliure distribució. 🙂

Procediment:

En el fons el procediment és molt simple i es redueix a utilitzar aquest format pel nom d’usuari:

domini/usuari/bústia

Així, per exemple, per accedir a la bústia de l’usuari1 mitjançant el compte de l’usuari administrador faríem servir el següent:

domini/administrador/usuari1

Així de simple.

Aplicant-ho al nostre cas concret, s’utilitza l’utilitat ImapSync per fer la migració de les bústies a l’entorn postfix/dovecot. La comanda per migrar una bústia és la següent:

$ imapsync --host1 servidor.origen.local --user1 DOM/administrador/usuari1 --host2 servidor.desti.local --user2 usuari1 --authmech1 LOGIN --authmech2 LOGIN --subscribe --exclude 'Carpetas p&APo-blicas/' -regextrans2 's,/,-,' -nosyncacls -syncinternaldates

Aquesta comanda migra tots els missatges de totes les carpetes menys la carpeta ‘Carpetas Públicas’. A més, les carpetes que continguin un punt (.) es converteixen a un guió (-).