Accés imap a bústies compartides d’Exchange

Objectiu:

Abans que ningú s’espanti per la inclusió de la paraula Exchange al títol d’aquesta entrada deixeu-me explicar quina és la situació.

El problema es troba quan un administrador, o un usuari qualsevol amb permisos sobre una bústia compartida, desitja accedir a la bústia d’un altre usuari utilitzant el protocol IMAP sense haver de canviar-li la contrasenya o fer alguna peripècia similar. En el cas que aquí es proposa la problemàtica apareix en el moment de migrar tot un seguit de bústies a un nou servei de correu, aquest sí, de lliure distribució. 🙂

Procediment:

En el fons el procediment és molt simple i es redueix a utilitzar aquest format pel nom d’usuari:

domini/usuari/bústia

Així, per exemple, per accedir a la bústia de l’usuari1 mitjançant el compte de l’usuari administrador faríem servir el següent:

domini/administrador/usuari1

Així de simple.

Aplicant-ho al nostre cas concret, s’utilitza l’utilitat ImapSync per fer la migració de les bústies a l’entorn postfix/dovecot. La comanda per migrar una bústia és la següent:

$ imapsync --host1 servidor.origen.local --user1 DOM/administrador/usuari1 --host2 servidor.desti.local --user2 usuari1 --authmech1 LOGIN --authmech2 LOGIN --subscribe --exclude 'Carpetas p&APo-blicas/' -regextrans2 's,/,-,' -nosyncacls -syncinternaldates

Aquesta comanda migra tots els missatges de totes les carpetes menys la carpeta ‘Carpetas Públicas’. A més, les carpetes que continguin un punt (.) es converteixen a un guió (-).