L2TP sobre IPSEC per a dispositius iOS

Objectiu:

Muntar un servidor L2TP/IPSEC per tal que els dispositius iOS es puguin connectar a una xarxa remota mitjançant VPN. Aquest servei s’executarà sobre una màquina Debian 6.0 (Squeeze).

Procediment:

Utilitzarem, bàsicament, dos paquets disponibles en els repositoris de Debian. La instal·lació és com segueix:

$ apt-get install openswan xl2tpd

Un cop instal·lats aturarem els serveis per poder configurar-los:

$ service ipsec stop
$ service xl2tpd stop

Continua llegint