Còpia ràpida entre dos servidors d’un volum lògic

Objectiu:

Copiar el contingut d’un volum lògic LVM2 d’una màquina a una altra. Utilitzarem les eines nc (NetCat) i dd.

Procediment:

En la màquina on volem copiar les dades executem el dimoni que redireccionarà l’entrada al volum lògic destí:

$ nc -l -p 1138 | gunzip | dd of=/path/to/target/volume

A l’altre màquina, l’origen, executem l’enviament de les dades:

$ dd if=/path/to/source/volume | gzip -9 | nc IP_Target_Server 1138

El port 1138 és arbitràri com també ho és l’ús de gzip per comprimir les dades.

NOTA: Aquest procés també serveix per enviar qualsevol tipus d’informació entre dues màquines.