Xen 3.3.0 sobre Debian Lenny (5.0)

Objectiu:

Volem disposar d’un entorn de virtualització Xen amb la versió 3.3.0 sobre un Debian Lenny, versió 5.0. Aquest objectiu presenta els següents problemes:

  • Si instal·lem la versió del kernel que ve amb Xen 3.3, el procés d’arrencada provoca un kernel panic.
  • La versió 5.0 de Lenny no te cap linux-image-xen disponible, pel que no podem instal·lar el kernel amb Xen des d’apt-get directament.

La solució que proposem aquí utilitza una mescla de Xen, Etch i Lenny.

Continua llegint

Wireless en mode Roaming en Linux

Objectiu:

L’objectiu d’aquest tutorial és molt simple, poder accedir a xarxes sense fils des del nostre portàtil. Per a la configuració s’ha utilitzat un Debian Lenny amb una tarja d’accés WiFi Ralink RT2860. El dispositiu no importa massa, però algun paràmetre pot ser diferent segons el driver utilitzat.

S’accedirà a xarxes protegides amb xifratge WPA. Adaptant la configuració es pot fer que el sistema accedeixi sense massa dificultats a xarxes amb xifratges com ara WEP, o xifratge d’empresa emprant un Radius.

Es considera que el driver està correctament instal·lat i és funcional. No entrarem en temes de modprobe, insmod i similars…

Continua llegint

Accés a carpetes personals via WebDav (samba, apache2, SSL, WebDAV, acl, mod_perl)

Objectiu:

Quan es disposen de carpetes personals sovint ens interessa que els usuaris hi puguin accedir des de fora de l’empresa. Utilitzar una VPN (Virtual Private Network) és la opció que molts recomanarien, i nosaltres també, sense dubte. Configurar una VPN, però, suposa problemes per a usuaris finals inexperts. Aquesta solució que presentem permetrà als usuaris accedir als seus arxius utilitzant un navegador Web o bé un client WebDAV estàndard.

Utilitzarem un sistema operatiu GNU/Linux Debian Lenny (5.0). Vegeu aquest tutorial per la instal·lació bàsica.

Continua llegint

Debian Lenny (5.0)

Objectiu:

Aquest tutorial explica com instal·lar un sistema operatiu Debian Lenny (5.0). Tot i que a data d’avui aquesta distribució encara es considera en fase testing funciona suficientment bé com per començar-hi a treballar.

Obtenció del sistema operatiu:

Per descarregar l’última versió de Debian haurem d’anar a la seva pàgina: www.debian.org i descarregar alguna de les múltiples opcions que ofereixen. El mètode preferit és utilitzar la versió netinst, ja que el que instal·larem és una base i la resta l’afegirem després des de repositoris. Com que encara es troba en versió testing la pàgina de descarrega és a http://www.debian.org/devel/debian-installer/.

La imatge que hem descarregat l’haurem de gravar a un CD per poder instal·lar-la en la màquina nova. Evidentment si estem instal·lant a una màquina virtual, aquest pas és innecessari i només s’ha d’indicar a la màquina virtual que utilitzi aquest fitxer ISO descarregat.

Continua llegint