Obtenir dades d’un arxiu .pfx (pkcs12)

A vegades és necessari obtenir la clau privada d’un arxiu pkcs12. Una possible manera de fer-ho és la següent:

Extreure la informació (CA, certificats i claus) a un arxiu PEM:

$ openssl pkcs12 -in client.p12 -out client.pem

Extreure només el certificat de client:

$ openssl pkcs12 -in client.p12 -out client.crt -clcerts -nokeys

Extreure la clau privada:

$ openssl pkcs12 -in client.p12 -out client.key -nocerts

Si, a més, volem eliminar la contrasenya de la clau privada podem fer:

$ openssl rsa -in client.key -out client.key