Xen 4.0 sobre Debian Lenny (5.0)

Objectiu:

Disposar d’un entorn de virtualització Xen amb la versió 4.0.0 sobre un Debian Lenny, versió 5.0.

Des de la versió 4.0.0 de Xen s’utilitza per defecte les pv_ops del kernel. Així doncs ens farà falta un kernel que les suporti. Veurem tot seguit com aconseguir-lo.

Procediment:

Partim de la base que tenim un Debian Lenny completament actualitzat tal i com s’explica en aquesta entrada anterior.

El codi font de Xen està disponible a la seva pàgina web: http://www.xen.org/products/xen_source.html

Per obtenir el codi fem:

$ cd /usr/src
$ wget http://bits.xensource.com/oss-xen/release/4.0.0/xen-4.0.0.tar.gz

Continua llegint