Certificats del Firefox per a tots els usuaris

Objectiu:

Un problema que els administrador poden trobar quan utilitzen Firefox és intentar fer que aquest utilitzi un certificat de l’empresa per defecte per a tots els usuaris. És cert que cada usuari se’l pot instal·lar manualment, però per a molts usuaris això serà una font de problemes. És més senzill que el sistema ho faci automàticament.

Instal·lació de programari:

Com sempre treballem amb Debian o Ubuntu. L’eina que utilitzarem s’anomena certutil i és una aplicació de mozilla per a gestionar bases de dades de certificats. Podeu trobar més informació aquí:

http://www.mozilla.org/projects/security/pki/nss/tools/certutil.html

Per instal·lar aquesta eina utilitzarem la següent comanda:

$ apt-get install libnss3-tools

Continua llegint