Chrome i Flash

Objectiu:

Permetre que Chrome habiliti permanentment Flash en pàgines en què es confia.

Procediment:

  • Obrir la següent pàgina a Chrome: chrome://flags
  • Cercar ‘Flash’
  • Desactivar l’opció ‘Enable Ephemeral Flash Permissions’

Quan ara s’activi Flash per a una pàgina, la configuració no es reiniciarà cada cop que Chrome s’iniciï.