Java 10.6 a macOS Catalina

Es veu que ja no es pot instal·lar la versió 10.6 de Java sobre macOS Catalina. Els d’Apple fan una feina important intentant que la gent s’actualitzi a versions més recents i actualitzades de programari. Catalina, per exemple, ja no suporta versions de 32 bits. És una política, si més no, interessant.

La qüestió és que, es miri com es miri, hi ha aplicacions antigues no actualitzades des de fa anys que encara depenen de versions antigues de Java.

La versió 10.6 de Java per a macOS es pot obtenir d’aquest enllaç.

Si provem d’instal·lar-lo sobre Catalina se’ns mostrarà un error de compatibilitat. No passa res, cuatre comandes i ho tindrem solucionat:

$ hdiutil mount ~/Downloads/JavaForMacOSX10.6.dmg 
$ pkgutil --expand /Volumes/Java\ for\ macOS\ 2017-001/JavaForOSX.pkg ~/tmp
$ hdiutil unmount /Volumes/Java\ for\ macOS\ 2017-001
$ sed -i '' 's/return false/return true/g' ~/tmp/Distribution
$ pkgutil --flatten ~/tmp ~/Desktop/Java.pkg
$ rm -rf ~/tmp

En aquest punt disposarem d’un nou arxiu Java.pkg a l’Escriptori que podem instal·lar sense problemes a macOS Catalina.