Xen 4.0 sobre Debian Lenny (5.0)

Objectiu:

Disposar d’un entorn de virtualització Xen amb la versió 4.0.0 sobre un Debian Lenny, versió 5.0.

Des de la versió 4.0.0 de Xen s’utilitza per defecte les pv_ops del kernel. Així doncs ens farà falta un kernel que les suporti. Veurem tot seguit com aconseguir-lo.

Procediment:

Partim de la base que tenim un Debian Lenny completament actualitzat tal i com s’explica en aquesta entrada anterior.

El codi font de Xen està disponible a la seva pàgina web: http://www.xen.org/products/xen_source.html

Per obtenir el codi fem:

$ cd /usr/src
$ wget http://bits.xensource.com/oss-xen/release/4.0.0/xen-4.0.0.tar.gz

Continua llegint

Xen 3.3.0 sobre Debian Lenny (5.0)

Objectiu:

Volem disposar d’un entorn de virtualització Xen amb la versió 3.3.0 sobre un Debian Lenny, versió 5.0. Aquest objectiu presenta els següents problemes:

  • Si instal·lem la versió del kernel que ve amb Xen 3.3, el procés d’arrencada provoca un kernel panic.
  • La versió 5.0 de Lenny no te cap linux-image-xen disponible, pel que no podem instal·lar el kernel amb Xen des d’apt-get directament.

La solució que proposem aquí utilitza una mescla de Xen, Etch i Lenny.

Continua llegint

Debian Lenny (5.0)

Objectiu:

Aquest tutorial explica com instal·lar un sistema operatiu Debian Lenny (5.0). Tot i que a data d’avui aquesta distribució encara es considera en fase testing funciona suficientment bé com per començar-hi a treballar.

Obtenció del sistema operatiu:

Per descarregar l’última versió de Debian haurem d’anar a la seva pàgina: www.debian.org i descarregar alguna de les múltiples opcions que ofereixen. El mètode preferit és utilitzar la versió netinst, ja que el que instal·larem és una base i la resta l’afegirem després des de repositoris. Com que encara es troba en versió testing la pàgina de descarrega és a http://www.debian.org/devel/debian-installer/.

La imatge que hem descarregat l’haurem de gravar a un CD per poder instal·lar-la en la màquina nova. Evidentment si estem instal·lant a una màquina virtual, aquest pas és innecessari i només s’ha d’indicar a la màquina virtual que utilitzi aquest fitxer ISO descarregat.

Continua llegint

Xen 3.2.1 des de codi font sobre Debian Etch.

Objectiu:

Es vol disposar d’un entorn de virtualització Xen 3.2.1 que permeti l’execució de màquines virtuals Linux i/o Windows sobre un sistema operatiu Debian Etch (4.0r3).

La instal·lació de Debian Etch no es comentarà ja que ja ha estat tractada en una entrada anterior d’aquest blog.

Per què Xen?

Sembla que sobre entorns lliures Linux hi ha una petita batalla entre triar KVM o Xen. Les dues opcions permeten crear entorns de virtualització que permeten executar màquines virtuals Linux o Windows (entre d’altres…). Existeixen diverses pàgines on es comenta el rendiment que les dues opcions ofereixen i sembla ser que la paravirtualització que implementa Xen funciona més ràpidament que entorns de virtualització completa.

S’ha de tenir en compte que, de moment, la paravirtualització només funciona sobre DomU’s Linux, no sobre Windows.

Continua llegint

Debian Etch (4.0r3)

Objectiu:

Aquest tutorial explica com instal·lar un sistema operatiu Debian Etch (4.0r3). Utilitzarem aquest servidor per a muntar tota un sèrie de serveis que funcionen millor en aquest entorn que no sobre Ubuntu Server.

Per què Debian?

Tot i que Ubuntu està basat sobre la distribució Debian, sovint alguns paquets poden vindre de la distribució unstable, això pot provocar que alguns serveis no siguin tant estables com voldríem.

Obtenció del sistema operatiu:

Per descarregar l’última versió de Debian haurem d’anar a la seva pàgina: www.debian.org i descarregar alguna de les múltiples opcions que ofereixen. En el nostre cas, el mètode que ens va millor és la versió netinst, ja que el que instal·larem és una base i la resta l’afegirem després des de repositoris.

La imatge que hem descarregat l’haurem de gravar a un CD per poder instal·lar-la en la màquina nova. Evidentment si estem instal·lant a una màquina virtual, aquest pas és innecessari i només s’ha d’indicar a la màquina virtual que utilitzi aquest fitxer descarregat.

Continua llegint